NIA
Nederlands Instituut Athene

Language

  • Field work Boeotia1
  • Bibliotheek1
  • Veldwerk Halos1
  • Gebouw1
  • Lezing1
  • Veldwerk Halos2
  • Tentoonstelling1

Studiebeurzen

Regeling voor beurzen voor studieverblijf op het NIA, ingaand 1 januari 2015

Het Nederlands Instituut Athene stelt beurzen ter beschikking voor een studieverblijf in Athene. Studenten, recent afgestudeerden, promovendi en recent gepromoveerden van de zes universiteiten die deelnemen aan het NIA komen in aanmerking voor deze beurzen. Als u al betaald wordt voor onderzoek komt u niet in aanmerking voor deze beurzen. Ook kunt u dezelfde beurs die u minder dan vijf jaar geleden hebt genoten niet opnieuw aanvragen.

Het onderzoek waarvoor de beurs wordt aangevraagd moet betrekking hebben op Griekenland. Het verblijf in Athene moet een duidelijke meerwaarde hebben voor het onderzoek.

Komt u in aanmerking, dan kunt u voor de volgende vier beurzen een aanvraag doen:

1. Het stipendium voor promovendi en recent gepromoveerden
Jaarlijks is een (1) stipendium beschikbaar, bestemd voor promovendi en jonge onderzoekers. Het onderzoek moet resulteren in een wetenschappelijke publicatie of in (een deel van) een dissertatie of boek. De gepromoveerde mag niet langer dan 1 jaar voor aanvraag van het stipendium gepromoveerd zijn. Het stipendium biedt gratis verblijf in een gastenkamer van het NIA, een maandelijkse toelage van 700 Euro en een tegemoetkoming in de reiskosten van maximaal 200 Euro. De maximale duur is drie maanden.

2. Studiebeurs  voor masterstudenten en recent afgestudeerden
Jaarlijks zijn meerdere studiebeurzen beschikbaar voor masterstudenten en recent afgestudeerden. Het afstuderen mag niet langer dan 1 jaar voor de aanvraag hebben plaatsgevonden.
De studiebeurs biedt gratis verblijf in een gastenkamer van het NIA, een maandelijkse toelage van 400 Euro en een tegemoetkoming in de reiskosten van maximaal 200 Euro. De maximale duur is drie maanden.

3. Goekoop Ontwikkelingsbeurs voor studenten, recent afgestudeerden, promovendi, recent gepromoveerden
Het NIA stelt vijf Goekoop ontwikkelingsbeurzen per half jaar ter beschikking. De Goekoop ontwikkelingsbeurs is bedoeld voor een kort verblijf in Athene (maximaal drie weken) ten behoeve van de ontwikkeling van een onderzoeksvoorstel. Deze beurs biedt gratis verblijf in een van de gastenkamers van het NIA, een reiskostenvergoeding van maximaal 200 Euro en een tegemoetkoming in verblijfskosten van 100 Euro per week.

4. Verblijfskostenbeurs voor studenten, recent afgestudeerden, promovendi, recent gepromoveerden
Deze beurs voorziet in een korting van 2 Euro op de kamerprijs (tot een maximum van 200 Euro) en wordt vijf keer per jaar ter beschikking gesteld.

Wat van de bursaal wordt gevraagd:
Ontvangers van stipendium en studiebeurzen geven op het einde van hun verblijf op het NIA een presentatie of een lezing over hun project en maken verslagen van hun onderzoek voor het NIA en voor de nieuwsbrief van de Vereniging van Vrienden van het NIA. In Nederland zijn zij bereid hun onderzoek te presenteren aan de deelnemende universiteiten, waarvoor het NIA een reiskostenvergoeding ter beschikking stelt, en aan de Vereniging van Vrienden van het NIA. De bursaal heeft geen bezwaar tegen vermelding van zijn haar activiteiten op de diverse sociale media en zal hier medewerking aan verlenen. De bursaal vermeldt het NIA bij alle presentaties en publicaties die uit de genoten beurs voortvloeien. Deelname aan de activiteiten van het NIA en lidmaatschap van de Vereniging van Vrienden van het NIA worden uitdrukkelijk op prijs gesteld.
Een deel van de beurzen wordt mogelijk gemaakt door de Vereniging van Vrienden van het NIA. De bursaal die een die een dergelijke beurs geniet dient de Vereniging van Vrienden mede te vermelden.

Aanvragen:
Er zijn jaarlijks twee aanvraagrondes. De sluitingsdata voor de aanvraag zijn 15 september (beurzen voor de periode januari-juni) en 15 februari (beurzen voor de periode juli-december). De verblijfskostenbeurs en Goekoop ontwikkelingsbeurzen kunnen tussentijds worden aangevraagd, uiterlijk 1 maand voor aanvang van de beurs.

Voor een aanvraag dient u gebruik te maken van het Nederlandse of Engelse formulier, zo nodig met bijlagen. 

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Het ingevulde formulier zendt u als bijlage bij een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt daarna zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. Uiterlijk 4 weken na de sluitingstermijn krijgt u bericht of uw aanvraag is gehonoreerd

 

Universiteitsbeurzen
Informatie over andere beurzen waarmee een verblijf voor studie of onderzoek in Griekenland eventueel bekostigd kan worden, is – per universiteit – te vinden op de volgende websites:

Soms hebben ook faculteiten hun eigen beurzenprogramma's. Neem voor meer informatie contact op met de buitenlandcoördinator van uw faculteit.

Contactgegevens

Nederlands Instituut Athene

Makri 11
GR-11742   Athene Griekenland

Tel.: +30 210 9210760
Fax: +30 210 9210770
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.