NIA
Nederlands Instituut Athene

Language

  • Field work Boeotia1
  • Bibliotheek1
  • Veldwerk Halos1
  • Gebouw1
  • Lezing1
  • Veldwerk Halos2
  • Tentoonstelling1

Nederlands Instituut Athene

Het Nederlands Instituut Athene is een van de zeventien buitenlandse 'archeologische scholen' in Athene. Onder auspiciën van het instituut doen onderzoekers en studenten uit Nederland archeologisch onderzoek in Griekenland.

Het NIA is een interuniversitair wetenschappelijk instituut. Het organiseert, verzorgt en faciliteert onderwijs en onderzoeksprojecten in samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra in Nederland en Griekenland. Verder beschikt het over een uitgebreid hoogstaand wetenschappelijk netwerk in beide landen.

Het NIA is een van de acht Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB).

Nieuws

NIA-dag 2015: "Van A tot Wmega - Tijdloos Grieks"

Om het Nederlandse publiek kennis te laten maken met het werk van het Nederlands Instituut in Athene organiseren wij op vrijdag 13 november de jaarlijkse NIA-dag. De Universiteit van Leiden biedt gastvrij onderdak aan dit evenement, waarin dit jaar de Griekse taal centraal staat. Onder de titel "Van A tot Wmega – Tijdloos Grieks" zullen diverse sprekers enkele aspecten van de geschiedenis en de veerkracht van deze springlevende taal belichten.


De NIA-dag wordt opnieuw georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van Vrienden van het Nederlands Instituut Athene (VVNIA). Voor de organisatie hebben we dit jaar ook de handen ineen geslagen met Masterlanguage, het landelijke cursusaanbod voor talenstudenten. Voorafgaand aan de NIA-dag vindt de Masterlanguage informatiedag plaats over de cursussen Klassieken die het NIA, het KNIR en de Nederlandse Universiteiten organiseren. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op cursussen op het gebied van de Griekse en Latijnse Epigrafie met een lezing van Professor Onno van Nijf (Universiteit Groningen). De informatiedag is bedoeld voor studenten en wetenschappers op het terrein van de Klassieke Talen, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.


De NIA-dag omvat het middagdeel van het programma. Na een kort welkom zal de directeur van het NIA, Winfred van de Put, vertellen over het afgelopen NIA-jaar en de plannen voor de nabije toekomst. Daarna is het de beurt aan Annemarie Oosting, die voor haar Master-scriptie de Griekse film "Wasted Youth" vertaalde, waarin door jongeren het allermodernste Nieuwgrieks wordt gesproken. Aan de hand van scenes uit de film zal zij stilstaan bij de uitdagingen die het vertalen van dit soort sociolecten met zich meebrengt.


Na een korte pauze zal Mark Janse, Onderzoeksprofessor Oud- en Kleinaziatisch Grieks aan de Universiteit Gent, vertellen over zijn speurtocht die leidde tot de herontdekking van het Cappadocisch. Deze doodgewaande variant van het Grieks, oorspronkelijk gesproken door Griekse inwoners van Cappadocië in Turkije, bleek te hebben overleefd in enkele dorpen in Griekenland. Aansluitend zal de documentaire "Laatste Woorden" worden vertoond, waarin de filmmaker Koert Davidse Mark Janse volgt op zijn ontdekkingsreis.


Naast de lezingen zal een aantal studenten de resultaten van hun onderzoek aan het NIA laten zien in een poster-sessie. Als ze niet op expeditie in het buitenland zijn, staan ze naast hun poster om uw vragen te beantwoorden.


De NIA-dag zal vanzelfsprekend worden afgesloten met een gezellige borrel.


Meer informatie over de NIA-dag 2015 vindt u hier.


Wij hopen op 13 november velen van u te mogen begroeten in Leiden!

In Memoriam Koos BosmaKoos Bosma new tcm198-593427

 

We zijn geschokt door het bericht van het plotselinge overlijden van Prof. dr. Koos Bosma op donderdag 10 september. Koos was hoogleraar Architectuurgeschiedenis en Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit en oprichter van het onderzoeksinstituut CLUE.
In 2009 en 2010 was hij de enthousiaste motor achter de succesvolle interdisciplinaire cursus "Tussen marmer en beton", waarin Master en PhD studenten uit relevante vakgebieden zich bezig hielden met de wijze waarop in de moderne miljoenenstad Athene wordt omgegaan met het cultureel erfgoed. Koos opende de deur naar vakgebieden en vraagstellingen die sindsdien een onlosmakelijk onderdeel van het programma van het NIA zijn geworden door in deze cursus de complexe verhouding te bestuderen tussen archeologie, bouwgeschiedenis, stadsdynamiek en behoud en ontwikkeling van onder- en bovengronds erfgoed, en deze relaties te plaatsen tegen de achtergrond van processen als identiteitsvorming, musealisering, globalisering en ontwikkeling van toerisme. Het NIA zal Koos daar altijd dankbaar voor blijven.

Wij wensen nabestaanden, vrienden en collega's van Koos alle sterkte met het dragen van dit zware verlies.

 

In Memoriam Maria Kosma0ec0020aec-Maria Kosma


Het NIA is geschokt en bedroefd door het nieuws van het overlijden van Maria Kosma, onze collega op Euboea en voor lange tijd samen met Jan Paul Crielaard de leider van het Grieks-Nederlandse Plakari project.

Maria Kosma werkte sinds 2006 voor de 11e Ephorie van Prehistorische en Klassieke Antiquiteiten als de archeoloog verantwoordelijk voor Zuid-Euboea. Een van haar grote verdiensten was de opgraving van een Vroeg-Helladisch grafveld in Nea Styra. Dit wordt algemeen beschouwd als een ontdekking van grote culturele en wetenschappelijke betekenis.

Vanaf het begin was Maria betrokken bij het ‘Plakari Archaeological Project’, aanvankelijk als de vertegenwoordiger van de 11e Ephorie, vanaf 2012 als mede-projectleider. Een belangrijke mijlpaal in de bescherming van de site was het besluit om de top van de heuvel als gemeenschappelijk gebied behorend bij de gemeente Karystos te bestempelen. Vanaf dat moment was het gebied gevrijwaard van verdere bouwactiviteiten en kwam het ter beschikking voor archeologisch onderzoek.
Het overlijden van Maria Kosma is een groot verlies voor de Griekse en internationale archeologische gemeenschap.

Voor een uitvoeriger In Memoriam van de hand van Jan Paul Crielaard verwijzen we u graag naar de website van het Plakari project

Kalender

Interuniversitaire cursus 'Death in the Greek World' 2016


30 maart – 10 april 2016

Deze cursus, georganiseerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, gaat diep in op verschillende aspecten van de dood in Griekenland. De diachrone benadering begint met de prehistorie en eindigt met traditioneel Griekse rouwzangen en 19e eeuwse neoclassicistische grafmonumenten. Verschillende disciplines komen aan bod, zoals archeologie, geschiedenis, klassiek Griekse literatuur, epigrafie, antropologie, sociale wetenschappen en bioarcheologie. Zowel methodologische vernieuwingen als theoretische discussies worden in de cursus belicht. Een rondreis door Attika, Thessalië en noord Griekenland zal de deelnemers langs gevarieerde relevante vindplaatsen voeren.

Meer informatie - Aanmeldingsformulier (deadline 10 januari 2016!)

This course, organized in cooperation with the University of Groningen, deals with various aspects of death in Greece. The diachronic approach starts with prehistory and continues throught the historical periods to traditional Greek laments and 19th century neoclassical grave monuments. The multidisciplinary scope of the course includes archaeology, history, classical Greek literature, epigraphy, anthropology, social sciences and bioarchaeology. Both methodological innovations and theoretical discourses will be highlighted. An excursion through Attica, Thessaly and northern Greece will take the participants to a number of interesting and relevant sites.
More information - Application form (deadline January 10, 2016!)

Winter School 2016: Migration in the Margins of Europe: from Istanbul to Athens


Van 4 tot 31 januari 2016 zal de jaarlijkse Winter School "Migration in the Margins of Europe" voor het vijfde opeenvolgende jaar plaatsvinden.
Deze intensieve cursus wordt dit maal voor het eerst georganiseerd in samenwerking met onze collega's van het Nederlands Instituut in Turkije in Istanbul, waar ook de eerste helft  van het programma zal plaatsvinden. Daarnaast zijn ook het Institute for Migration - and Ethnic Studies van de Universiteit van Amsterdam, de vakgroep Sociale en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en Griekse en Turkse Universiteiten bij de organisatie van deze succesvolle Winter School betrokken.


The Institute for Migration and Ethnic Studies of the University of Amsterdam, the department of Social and Cultural Anthropology of VU University Amsterdam and the Netherlands Institutes in Greece and Turkey organize an intensive winter course in collaboration with Dutch, Greek and Turkish universities.
The Eastern Mediterranean with its geographical position at the crossroads of Europe, Asia and Africa and in particular the large Aegean basin with its islets and islands serving as stepping stones for migratory movement, became a major "entry gate" to Europe. Here migrants are trying to survive and make plans for the future despite the stigmatization and marginalization they encounter. Therefore a major part of our seminar will focus on how immigrants experience such new conditions and how they adapt in the new cultural contexts. 

The course will be supplemented with a small field research in Istanbul and Athens and students will be able to contribute to our migration project by recording and illustrating life experiences of various migrants.

More information - Application form (deadline for applications: November 9, 2015)


Nieuwe lezingenserie aan het NIA: Telling histories

Telling histories: images, memories, narrations.

Dit academisch jaar organiseert het Nederlands Instituut Athene een lezingenserie van vijf sessies onder de overkoepelende titel "Telling Histories: images, memories, narrations". De serie fungeert als een inleiding op twee colloquia die rond de zomer van 2016 zullen plaatsvinden.
Het doel van zowel de lezingenserie als de twee colloquia is om wetenschappers van Nederlandse en Griekse Universiteiten bij elkaar te brengen die zich bezig houden met de bestudering van "moeilijke verledens" (zoals de Holocaust, onderbelichte aspecten van de tweede wereldoorlog en kolonialisme) en zo vanuit diverse historische en antropologische invalshoeken een bijdrage te leveren aan het begrijpen van de recente geschiedenis.
Met dit initiatief hoopt het NIA zowel bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het Grieks-Nederlandse academische netwerk als aan de verbreding van de discussie door de visies uit individuele landen in een bredere internationale context te plaatsen.


De eerste sessie van de lezingencyclus zal plaatsvinden op maandag 19 oktober onder de algemene titel "Shoah-memory and the Construction of Postwar Jewish Communities". De eerste spreker van de avond is dr. Bart Wallet van de Vrije Universiteit die zal spreken over het onderwerp: From the Margins to the Centre: Memory of the Shoah, Society and Jews in Postwar NetherlandsNa hem is het de beurt aan dr. Pothiti Hantzaroula van de University of the Aegean in Mytilini (Lesbos). De titel van haar lezing is: Children after the Holocaust: The Formation of Jewish identity in Postwar Greece

Na de lezingen zal een discussie volgen, waarbij de rol van co-referent en moderator zal worden vervuld door dr. Rika Benveniste van de Universiteit van Thessalië in Volos.
De sessie begint om 19.00 en zal plaatsvinden in de bibliotheek van het Nederlands Instituut.


N.B
.: Er is slechts een beperkt aantal zitplaatsen aanwezig. Maak daarom alstublieft een reservering via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoonnummer 210-9210-760 (Op werkdagen van 10.00-16.00)

Contactgegevens

Nederlands Instituut Athene

Makri 11
GR-11742   Athene Griekenland

Tel.: +30 210 9210760
Fax: +30 210 9210770
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Newsletter

Facebook

Twitter

Now Mark Janse (Ghent) on Cappadocian & Karamanlidhika. Photo: Turkish inscription with Greek alphabet @NIAthens https://t.co/5ZFaUa8wG1
Interesting talk by Annemarie Oosting about subtitling sociolects in the Greek movie Wasted Youth #annual @NIAthens https://t.co/B4Bmwpaz3z
On my way to @UniLeiden for the annual of the Netherlands Institute at Athens #NIA @NIAthens https://t.co/i7oSf5BakD https://t.co/9MS423UR2K
Interesting stuff: anthropological research on grassroots movements in Athens by Herbert Ploegman. #greekelections https://t.co/p7ywzeRwcR
Today Posterday! Come by and I tell you all about Holland in Hellas! #EAA2015 @AllardPiersonMu @NIAthens http://t.co/7KXzhOxDaB