NIA
Nederlands Instituut Athene

Language

  • Field work Boeotia1
  • Bibliotheek1
  • Veldwerk Halos1
  • Gebouw1
  • Lezing1
  • Veldwerk Halos2
  • Tentoonstelling1

Nederlands Instituut Athene

Het Nederlands Instituut Athene is een van de zeventien buitenlandse 'archeologische scholen' in Athene. Onder auspiciën van het instituut doen onderzoekers en studenten uit Nederland archeologisch onderzoek in Griekenland.

Het NIA is een interuniversitair wetenschappelijk instituut. Het organiseert, verzorgt en faciliteert onderwijs en onderzoeksprojecten in samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra in Nederland en Griekenland. Verder beschikt het over een uitgebreid hoogstaand wetenschappelijk netwerk in beide landen.

Het NIA is een van de acht Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB).

Nieuws

In Memoriam Koos BosmaKoos Bosma new tcm198-593427

 

We zijn geschokt door het bericht van het plotselinge overlijden van Prof. dr. Koos Bosma op donderdag 10 september. Koos was hoogleraar Architectuurgeschiedenis en Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit en oprichter van het onderzoeksinstituut CLUE.
In 2009 en 2010 was hij de enthousiaste motor achter de succesvolle interdisciplinaire cursus "Tussen marmer en beton", waarin Master en PhD studenten uit relevante vakgebieden zich bezig hielden met de wijze waarop in de moderne miljoenenstad Athene wordt omgegaan met het cultureel erfgoed. Koos opende de deur naar vakgebieden en vraagstellingen die sindsdien een onlosmakelijk onderdeel van het programma van het NIA zijn geworden door in deze cursus de complexe verhouding te bestuderen tussen archeologie, bouwgeschiedenis, stadsdynamiek en behoud en ontwikkeling van onder- en bovengronds erfgoed, en deze relaties te plaatsen tegen de achtergrond van processen als identiteitsvorming, musealisering, globalisering en ontwikkeling van toerisme. Het NIA zal Koos daar altijd dankbaar voor blijven.

Wij wensen nabestaanden, vrienden en collega's van Koos alle sterkte met het dragen van dit zware verlies.

 

In Memoriam Maria Kosma0ec0020aec-Maria Kosma


Het NIA is geschokt en bedroefd door het nieuws van het overlijden van Maria Kosma, onze collega op Euboea en voor lange tijd samen met Jan Paul Crielaard de leider van het Grieks-Nederlandse Plakari project.

Maria Kosma werkte sinds 2006 voor de 11e Ephorie van Prehistorische en Klassieke Antiquiteiten als de archeoloog verantwoordelijk voor Zuid-Euboea. Een van haar grote verdiensten was de opgraving van een Vroeg-Helladisch grafveld in Nea Styra. Dit wordt algemeen beschouwd als een ontdekking van grote culturele en wetenschappelijke betekenis.

Vanaf het begin was Maria betrokken bij het ‘Plakari Archaeological Project’, aanvankelijk als de vertegenwoordiger van de 11e Ephorie, vanaf 2012 als mede-projectleider. Een belangrijke mijlpaal in de bescherming van de site was het besluit om de top van de heuvel als gemeenschappelijk gebied behorend bij de gemeente Karystos te bestempelen. Vanaf dat moment was het gebied gevrijwaard van verdere bouwactiviteiten en kwam het ter beschikking voor archeologisch onderzoek.
Het overlijden van Maria Kosma is een groot verlies voor de Griekse en internationale archeologische gemeenschap.

Voor een uitvoeriger In Memoriam van de hand van Jan Paul Crielaard verwijzen we u graag naar de website van het Plakari project

Pharos XX.1 (2014) verschenen

Onlangs is de nieuwe Pharos (XX.1, 2014) verschenen, die zowel op papier als online beschikbaar is. Het liefst 369 pagina's tellende nummer bevat de proceedings van de conferentie "Recent Developments in the Long-Term Archaeology of Greece" dat in december 2011 plaatsvond op het NIA. 

Vermaarde specialisten op het gebied van specifieke periodes geven in hun bijdragen een overzicht van de meest relevante en interessantste ontwikkelingen van de afgelopen 10-15 jaar in de archeologische wetenschap. De wetenschappelijke redactie was in handen van Professor John Bintliff, terwijl ook de inspanningen van de toenmalige NIA-directeur Kris Tytgat en de eindredactrice Mieke Prent van doorslaggevend belang waren voor de totstandkoming van dit prachtige nieuwe nummer. 

Kalender

Conference: Oikos-Taphos-Temenos, Iconography in Greek context.

 

The Netherlands Institute at Athens, the University of Thessaly and the Belgian School at Athens are organizing the two-day conference 'Oikos-Taphos-Temenos, Iconography in Greek context', 26-27 February 2016.

In the last years, the way an image was actually used has become more central to our understanding. The focus of this conference will be the iconography of Athenian vases found in Greek contexts. Iconography specialists and excavators alike will present fresh ideas and new material and discuss the interpretation in the light of the actual use of the image. By this confrontation of methodological and theoretical insights with actual finds, the conference aims to further the interpretation of the rich world of Greek imagery.
You can find the conference program here.

The conference will take place at the Netherlands Institute at Athens, Makri 11, Athens. The institute can be reached easily by metro, red line (Elliniko-Anthoupoli), Akropoli station.

Please register at the Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Attendance is free, but our lecture hall only holds 50 people.

For information, please contact the organizers by e-mail:
Netherlands Institute at Athens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
University of Thessaly: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Taalcursussen Nieuwgrieks op het NIA

Nieuwgrieks is de fascinerende opvolger van het Klassieke Grieks, de taal waarin beroemde schrijvers, wetenschappers en filosofen uit de oudheid hun gedachten en ideeen vastlegden. Daarnaast is het de moedertaal van miljoenen Grieken in Griekenland en daarbuiten. Het NIA biedt in 2016 in samenwerking met Taalhuis Amsterdam opnieuw twee intensieve taalcursussen aan, op verschillende instroomniveaus, om studenten en onderzoekers van Nederlandse universiteiten in staat te stellen kennis te maken met deze boeiende taal, of hun kennis van het Nieuwgrieks te vergroten. Door een dergelijke cursus in de dynamische Griekse hoofdstad Athene te volgen, kunnen de deelnemers zich echt onderdompelen in de Griekse taal en cultuur.

Van 12 tot en met 20 maart vindt de cursus Nieuwgrieks III plaats voor gevorderden (naar halverwege B1-niveau). Het niveau van de cursus is echter flexibel; als je wilt deelnemen op een lager niveau, of behoefte hebt aan herhaling van een deel van de tweede cursus, is dat mogelijk.Deze cursus geeft, met enige zelfstudie, toegang tot het tentamen Taalverwerving III van Nieuwgrieks op de UvA. Deadline voor aanmelding: 15 februari! 
Meer informatie - Aanmeldingsformulier 

De tweede cursus Nieuwgrieks is bedoeld voor beginners en duurt van 16 - 25 juni. Deze tiendaagse intensieve cursus dompelt je onder in het dagelijks leven van Athene en helpt je zo de eerste stappen te zetten in de taal. Hoewel in principe de beginnerscursus, is het ook hier bij voldoende belangstelling mogelijk de cursus op een ander niveau te volgen. De cursus geeft -aangevuld met zelfstudie- toegang tot het tentamen Taalverwerving I van Nieuwgrieks op de Universiteit van Amsterdam. Deadline voor aanmelding: 1 mei! 
Meer informatie - Aanmeldingsformulier
 

 

Interuniversitaire cursus 'Death in the Greek World' 2016


30 maart – 10 april 2016

Deze cursus, georganiseerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, gaat diep in op verschillende aspecten van de dood in Griekenland. De diachrone benadering begint met de prehistorie en eindigt met traditioneel Griekse rouwzangen en 19e eeuwse neoclassicistische grafmonumenten. Verschillende disciplines komen aan bod, zoals archeologie, geschiedenis, klassiek Griekse literatuur, epigrafie, antropologie, sociale wetenschappen en bioarcheologie. Zowel methodologische vernieuwingen als theoretische discussies worden in de cursus belicht. Een rondreis door Attika, Thessalië en noord Griekenland zal de deelnemers langs gevarieerde relevante vindplaatsen voeren.

Meer informatie - Aanmeldingsformulier (deadline 10 januari 2016!)

This course, organized in cooperation with the University of Groningen, deals with various aspects of death in Greece. The diachronic approach starts with prehistory and continues throught the historical periods to traditional Greek laments and 19th century neoclassical grave monuments. The multidisciplinary scope of the course includes archaeology, history, classical Greek literature, epigraphy, anthropology, social sciences and bioarchaeology. Both methodological innovations and theoretical discourses will be highlighted. An excursion through Attica, Thessaly and northern Greece will take the participants to a number of interesting and relevant sites.
More information - Application form (deadline January 10, 2016!)

Contactgegevens

Nederlands Instituut Athene

Makri 11
GR-11742   Athene Griekenland

Tel.: +30 210 9210760
Fax: +30 210 9210770
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Newsletter

Facebook

Twitter

New issue of Pharos Volume 20, issue 2 2014 https://t.co/B2n8CFNkHT @NIAthens
Interesting discussion on white collar&corporate crime in Europe @NIAthens: from differences to similarities in EU. https://t.co/I5Kqhqkzdu
Now Mark Janse (Ghent) on Cappadocian & Karamanlidhika. Photo: Turkish inscription with Greek alphabet @NIAthens https://t.co/5ZFaUa8wG1
Interesting talk by Annemarie Oosting about subtitling sociolects in the Greek movie Wasted Youth #annual @NIAthens https://t.co/B4Bmwpaz3z
On my way to @UniLeiden for the annual of the Netherlands Institute at Athens #NIA @NIAthens https://t.co/i7oSf5BakD https://t.co/9MS423UR2K